Twitter säger nej till kränkande beteenden

Twitter säger nej till kränkande beteenden

Twitter har uppdaterat sina regler för användare och nu utvecklat sina regler kring kränkande beteenden. Twitters uppdaterade regler inkluderar bland annat:

Vi tror på yttrandefrihet och på att göra sin röst hörd, men det betyder föga om människor tystas och inte vågar uttrycka sin åsikt. För att våra användare ska känna sig trygga när de uttrycker olika åsikter och uppfattningar, tolererar vi inte beteenden som betraktas som kränkande, såsom trakasseri, hot och att skrämma människor till tystnad.

Hot om våld (direkt eller indirekt): Du får inte hota om eller förespråka våld, inräknat hot om eller förespråkande av terrorism.

Trakasseri: Du får inte uppmuntra eller delta i kränkande beteende eller trakasseri riktat mot enskilda personer eller grupper. Några av de faktorer vi tar hänsyn till när vi bedömer kränkande beteende är:

  • om ett primärt syfte med det anmälda kontot är att trakassera eller skicka kränkande meddelanden till andra personer
  • om det rapporterade beteendet är ensidigt eller innefattar hot
  • om det anmälda kontot uppmuntrar till att trakassera ett annat konto
  • om det anmälda kontot skickar trakasserande meddelanden till ett konto från flera konton.

Hatiskt beteende: Du får inte förespråka våld mot eller direkt attackera eller hota andra människor på grundval av ras, etnicitet, nationellt ursprung, sexuell läggning, kön, könsidentitet, religion, ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom. Vi tillåter inte heller konton vars främsta syfte är att sprida hets mot andra på grundval av kategorierna ovan.

Och, framförallt så tar Twitter avstånd till självskadebeteenden:

Självskadebeteende: Du kanske stöter på en person på Twitter som överväger att begå självmord eller skada sig själv. När vi får information om att en person hotar att begå självmord eller skada sig själv kan vi vidta flera åtgärder, som att kontakta personen och uttrycka vår och andra Twitter-användares oro, eller erbjuda resurser som exempelvis kontaktuppgifter till våra samarbetspartner inom psykisk hälsa.


Nyhetsbrev om sociala medier


Reglerna i sin fullhet kan du läsa här.


Publicerat

i

,

sorterad som


Instagramification: Making sure millenials and Gen Zers have a reason to come into… stores with state-of-the-art interior design as a backdrop to artsy Instagram posts. Persuading them to buy is step two.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *