Under november kommer Facebook att rulla ut en stor förändring för annonsörer på Facebook. I Kanada kommer alla annonsörers annonser att finnas tillgängliga på respektive Facebooksida för alla användare att ta del av. Ett steg i att öka transparensen, mycket på grund av de pågående diskussionerna som bubblat upp i efterskalvet av det amerikanska presidentvalet.

För annonsörer i USA, kommer förändringen att ske under kommande sommar (2018). Därefter kommer övriga länder att få samma funktionalitet på sina Facebooksidor.

När den nya funktionaliteten har rullat ut kommer användare att kunna öppna en Facebooksida och se vad sidan annonserar med och för.

Facebook sida med annonser

Läs hela nyheten (på engelska) här.


Nyhetsbrev om sociala medier