Lite över 30% av besöken till socialmedianerd.se sker på en mobil enhet. Det är här jag rekommenderar alla som funderar över mobil SEO att börja. I Google Analytics.

Se över trafiken in till din webbplats och vilka enheter dina besökare använder. I mitt fall är det väldigt viktigt att bloggen fungerar på mobila enheter, när lite över 30% av besöksflödet surfar mobilt.

Har du koll på din Google Analytics-trafik?